Ads Top

thiet ke web bien hoa

Ố ô sáng nay tự nhiên fanpage facebook thay đổi giao diện timeline

Ố ô sáng nay tự nhiên fanpage facebook thay đổi giao diện timeline. Facebook thay đổi giao diện timeline mình có nghe từ tháng trước, có một số page đã thay đổi, tới giơ page bên mình mới thấy nó thay đổi.

Ấy cha cha, nhìn fanpage facebook thay đổi giao diện timeline cũng đẹp.

Có bạn nào so sánh fanpage facebook của và mới không, nếu có thì comment dưới cho mọi người cùng biết nhá!

Một số hình ảnh fanpage facebook thay đổi giao diện timeline.
Ố ô sáng nay tự nhiên fanpage facebook thay đổi giao diện timelineCòn bạn thì sao fanpage facebook của bạn thay đổi giao diện timeline chưa?
Được tạo bởi Blogger.