Nhập từ cần tìm và nhấn Enter

Hệ thống Khách sạn gần Sân bay giá rẻ | Phòng chờ bay
author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Blend-Tạo và tùy chỉnh gradient CSS3 tuyệt đẹp. Công cụ Gradient này cho CSS là thực sự tiện dụng. Tôi sử dụng nó trên trang web của tôi và đã thoát khỏi hình ảnh nền gradient tôi đã có. 
#css #gradient #colours

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp để nhận xét