-->

Phần mềm CRM

#1 – Hubspot https://www.hubspot.com/products/crm CRM bao gồm: Quản lý liên hệ Lên lịch email Đường ống thỏa thuận Lập lịch họp Trò chuyện t...