-->

Viết một kế hoạch tiếp thị [File DOC]

Đặt các mục tiêu đưa bạn từ nơi bạn đang ở - đến nơi bạn muốn trở thành

Trên trang này
 • Xây dựng một kế hoạch tiếp thị với mẫu của chúng tôi
 • Những gì để đưa vào kế hoạch tiếp thị của bạn
 • Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và tìm ra cách tiếp cận họ
 • Nhận chỉ đường cho tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn
Tại sao bạn cần một kế hoạch tiếp thị

Một kế hoạch marketing tốt sẽ giúp bạn:
 • Trả lời các câu hỏi chính về doanh nghiệp của bạn
 • Hành động như một tài liệu tham khảo để giúp thực hiện chiến lược tiếp thị của bạn
 • Phát triển cách tiếp cận có cấu trúc để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Khi viết một kế hoạch tiếp thị bạn cần phải rõ ràng về các mục tiêu tiếp thị của bạn và cách bạn sẽ đạt được chúng. 

Sử dụng mẫu kế hoạch tiếp thị của chúng tôi để đặt ra các mục tiêu thực tế và đo lường, bao gồm ngân sách và kế hoạch hành động, và phân bổ trách nhiệm. 

Note: Bản kế hoạch mẫu này viết bằng tiếng anh.
Viết một kế hoạch tiếp thị [File DOC]
Những gì bạn nên đưa vào kế hoạch tiếp thị của bạn

Kế hoạch tiếp thị của bạn nên minh hoạ rằng bạn đã xem xét cẩn thận cách sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ mang tính sáng tạo, độc đáo và có thể tiếp thị được. Một số mẫu kế hoạch tiếp thị có thể khác nhau, nhưng một kế hoạch tiếp thị tốt nắm bắt về cơ bản cùng một thông tin. 

Nội dung kế hoạch của bạn nên bao gồm:

Một phân tích nền

Cung cấp một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp của bạn. 

Xem chi tiết các cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp của bạn đã gặp phải trên đường đi. Điều này giúp xác định khả năng kinh doanh của bạn và xác định các cơ hội trong thị trường. Nó cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Mục tiêu tiếp thị của bạn    

Bạn muốn kế hoạch tiếp thị của mình đạt được điều gì? Hãy cụ thể. Mục tiêu của bạn có thể là về tài chính, với mục tiêu tăng doanh số bán hàng hoặc tiếp thị tập trung để xây dựng thương hiệu của bạn và nâng cao nhận thức về sản phẩm của bạn. 

Cách hiệu quả nhất để xác định các mục tiêu tiếp thị của bạn là theo đuổi cụm từ 'SMART':
 • Cụ thể : đã nêu rõ các mục tiêu.
 • Có thể đo được : chỉ ra những gì bạn định sử dụng như một thước đo thành công.
 • Đạt được : là những mục tiêu có thể đạt được cho việc kinh doanh?
 • Thực tế : Bạn có kiến ​​thức về các nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình?
 • Kịp thời : hãy rõ ràng về khung thời gian mà bạn dự định đạt được các mục tiêu của mình.
Một chiến lược tiếp thị và hỗn hợp tiếp thị  

Một chiến lược hiệu quả sẽ giúp bạn xác định hướng chung cho chương trình tiếp thị của bạn. Nó cũng sẽ chi tiết cách bạn sẽ mang các sản phẩm và dịch vụ của bạn ra thị trường theo những cách mà sẽ làm hài lòng khách hàng của bạn.

Các yếu tố tạo nên chiến lược tiếp thị của bạn thường được gọi là hỗn hợp tiếp thị. Trong trường hợp này, hỗn hợp của bạn sẽ bao gồm 7P của tiếp thị - sản phẩm (hoặc dịch vụ), giá cả, vị trí, quảng cáo, con người, quá trình và môi trường vật lý.

Kế hoạch hành động và ngân sách    

Chiến lược và mục tiêu tiếp thị là những mục tiêu lý thuyết. Kế hoạch hành động và ngân sách của bạn sẽ mang lại cho họ cuộc sống, và là những công cụ chính để thực hiện. Để đảm bảo chúng thành công, chúng nên được chi tiết, xác định và xem lại thường xuyên.

Các hàm ý của tổ chức    

Những hàm ý về tổ chức thường bị bỏ qua khi chủ doanh nghiệp giải quyết một kế hoạch marketing. 

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng cơ sở khách hàng lên 15% và nhân viên của bạn lên 10% - liệu bạn có thể lưu giữ chúng trong văn phòng hiện tại của bạn? Bạn có thể thuê ngoài một số nhiệm vụ? Điều quan trọng là phải xem xét và ghi chép các quyết định này trong kế hoạch của bạn.

Kế hoạch đánh giá và giám sát

Để đảm bảo cải tiến liên tục, điều quan trọng là kiểm tra và đo lường kết quả của các hoạt động tiếp thị của bạn. Bất kể phương pháp hay công nghệ nào bạn chọn sử dụng - phương pháp đánh giá và giám sát chính thức sẽ giúp bạn hiểu được hiệu quả của tiếp thị và lợi tức đầu tư.

Bản tóm tắt kế hoạch của bạn và tài liệu hỗ trợ 

Tóm tắt kế hoạch tiếp thị của bạn nên tóm tắt các thành phần chính của kế hoạch tiếp thị của bạn. Hãy nghĩ về nó như một công cụ tham khảo nhanh chóng mà bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào để giữ cho mục tiêu của bạn theo đúng tiến trình.  

Sử dụng phần này của kế hoạch tiếp thị để tham khảo và đính kèm tài liệu hỗ trợ các yêu cầu bồi thường hoặc giả định được thực hiện trong kế hoạch tiếp thị.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO