-->

10 kỹ năng cần thiết trong công việc

Công việc ngày càng cạnh tranh và xu hướng thay đổi nghề nghiệp nhiều lần trong đời đã yêu cầu các kỹ năng làm việc ngày càng nhiều. Sau đây là danh sách 10 kỹ năng cần thiết trong công việc mà các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao.

Để thành công trong công việc, bạn phải luôn tự đào tạo mình.
10 kỹ năng cần thiết trong công việc
10 kỹ năng cần thiết trong công việc gồm có:

1. Thông tin - Kỹ năng giao tiếp
2. Tâm hồn sáng tạo
3. Kỹ năng công nghệ - chuyên ngành kỹ thuật
4. Làm việc nhóm
5. Kỹ năng giải quyết vấn đề - Tính linh hoạt
6. Tìm hiểu – thu thập thông tin
7. Kỹ năng tự nhận thức bản thân
8. Chăm sóc khách hàng
9. Phát triển cá nhân
10. Kỹ năng quản lý doanh nghiệp

Tùy thuộc vào sự quan tâm, khả năng của bạn và yêu cầu nghề nghiệp mà bạn nên phát triển những kỹ năng nào ở trên. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế khó khăn trước mắt, điều quan trọng là điểm lại những kỹ năng hữu dụng trong việc phát triển sự nghiệp.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO