-->

12 kỹ năng kinh doanh -12 chìa khóa bạn cần nắm vững để thành công

12 kỹ năng kinh doanh -12 chìa khóa bạn cần nắm vững để thành công
12 kỹ năng kinh doanh
Phát triển một công việc kinh doanh nhỏ thành một doanh nghiệp thành công đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ có đam mê. 

Không may là sự thật đã chứng minh điều này. Có đến hơn nửa những doanh nghiệp mới thất bại chủ yếu là do người khởi nghiệp không thể biến đam mê của họ thành những kỹ năng kinh doanh thực tế. 

Vận hành một doanh nghiệp nhỏ yêu cầu bạn phải trở thành một cá nhân đa năng. Vì thế, sớm biết được kỹ năng nào bạn đã có và kỹ năng nào cần phải học hỏi rất quan trọng. Dưới đây là những kỹ năng mềm thiết yếu mà bạn cần học hoặc bổ sung cho doanh nghiệp mình.

1. Kỹ năng ủy thác
2. Kỹ năng giao tiếp
3. Kỹ năng đàm phán
4. Hoạch định chiến lược
5. Kỹ năng lãnh đạo
6. Kỹ năng xây dựng nhóm
7. Kỹ năng phân tích
8. Kỹ năng bán hàng và marketing
9. Kỹ năng quản lý chung
10. Kỹ năng quản lý dòng tiền
11. Kỹ năng quản lý tài chính
12. Kỹ năng quản lý thời gian

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO