-->

25/7 google đã cập nhật thuật toán Pigeon (chim bồ câu)

Đêm qua 25 – 07 – 2014, Google đã phát hành một thuật toán khá quan trọng về tìm kiếm địa phương. Đó chính là thuật toán Pigeon (Chim bồ câu).

25/7 google đã cập nhật thuật toán Pigeon (chim bồ câu)
25/7 google đã cập nhật thuật toán Pigeon (chim bồ câu)
Google đã phát hành một thuật toán mới hữu ích hơn, kết quả tìm kiếm địa phương có liên quan và chính xác được gắn kết chặt chẽ hơn với các tín hiệu xếp hạng của web truyền thống. Những thay đổi sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm Google Maps và kết quả tìm kiếm web của Google.

Pigeon là cái tên mà chúng tôi quyết định đặt cho thuật toán vì đây là một bản cập nhật tìm kiếm địa phương và Chim bồ câu có xu hướng bay về nhà.

Khi Google cập nhật thuật toán Panda, Google không có tên chính thức cho bản cập nhật, do đúng chúng tôi đã đặt tên nó là “Farmer”. Một vài ngày sau đó, Google cho biết tên nội bộ Google đặt cho nó là “Panda”. Vì vậy, chúng tôi chuyển từ “Farmer” sang “Panda” để tránh nhầm lẫn.

Google cũng không công bố tên nội bộ của thuật toán Pigeon nên chúng tôi đặt tên nó là bản cập nhật Pigeon để chúng ta có thể tham khảo trong tương lai.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO