-->

4 yếu tố khiến nhân viên chán việc

Tạp chí Havard Business Review và Công ty The Energy Project đã khảo sát hơn 12.000 lao động tại Mỹ để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc và cam kết của nhân viên.

Sau đây là 4 yếu tố cốt lõi khiến nhân viên không hài lòng khi làm việc, theo kết quả khảo sát trên:
4 yếu tố khiến nhân viên chán việc
4 yếu tố khiến nhân viên chán việc
1. Không được giải lao mỗi 90 phút 
2. Bị theo dõi quá chặt chẽ
3. Bị giao quá nhiều việc cùng lúc
4. Không tìm thấy ý nghĩa trong công việc

1 nhận xét:

avatar

4 YẾU TỐ KHIẾN NHÂN VIÊN CHÁN VIỆC

Tạp chí Havard Business Review và Công ty The Energy Project đã khảo sát hơn 12.000 lao động tại Mỹ để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc và cam kết của nhân viên.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO