-->

5 trình chỉnh sửa PDF miễn phí tốt nhất

Đây là những trình chỉnh sửa PDF miễn phí tốt nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một trình chỉnh sửa PDF miễn phí, đây là những lựa chọn thay thế tuyệt đối tốt nhất cho Adobe Acrobat.

Adobe đã tạo ra và vẫn sở hữu hầu hết các công nghệ liên quan đến định dạng tệp PDF.

PDFescape

https://www.pdfescape.com


Smallpdf

https://smallpdf.com/edit-pdf


PDF-XChange

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


ApowerPDF

https://www.apowersoft.com/pdf-editor


Inkscape

https://inkscape.org/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO