-->

Case Study: Quy trình Phát triển bao bì chai tăng lực Gastorade

Từ phác thảo ý tưởng, brainstorming, đến phát triển kiểu dáng chai, mock-up, bao bì nhãn, đây là một video đáng để các marketers và brand builders học hỏi.
Case Study: Quy trình Phát triển bao bì chai tăng lực Gastorade
Case Study: Quy trình Phát triển bao bì chai tăng lực Gastorade
Nguồn: Brands Vietnam

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO