-->

Panda 5.0 sắp tới Bạn cần phải làm gì để chuẩn bị cho bản cập nhật này ?​

"Bạn biết gì về bản cập nhật 5.0? Không, chúng tôi chỉ biết đến bản cập nhật 4.0 thôi. Bạn đừng nói với tôi là Google đã đưa ra một bản cập nhật mới nhé". Điều đó có gây sự chú ý cho bạn? 

Tôi không hề thấy dấu hiệu của Google để chuẩn bị tung ra bản cập nhật 5.0 sắp tới. Điều đó không có nghĩa là không có gì xảy ra vì chúng ta cũng đã từng bị bất ngờ khi Google dừng lại đột ngột việc đưa ra bản cập nhật Panda mỗi tháng. Bạn có thích điều này xảy ra? 
Bạn cần phải làm gì để chuẩn bị cho bản cập nhật Panda 5.0 sắp tới?​
Bạn cần phải làm gì để chuẩn bị cho bản cập nhật Panda 5.0 sắp tới?​
Trước tình hình đó, bạn có hai sự lựa chọn: bạn sẽ phải thích nghi để luôn đi trước hoặc bạn sẽ phát triển và trở thành con mồi của nó. Trừ khi bạn từ bỏ việc kinh doanh của bạn nên rõ ràng lựa chọn đầu tiên sẽ là phù hợp nhất. Vậy làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi bản cập nhật Panda trong tương lai?

Panda 5.0 sắp tới Bạn cần phải làm gì để chuẩn bị cho bản cập nhật này ?​

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO