-->

Top 5 phần mềm quay phim màn hình miễn phí

Nếu bạn đang tìm kiếm trình ghi màn hình MIỄN PHÍ tốt nhất, bạn có nhiều sự lựa chọn.

Cho dù đó là tạo bản trình bày cho doanh nghiệp của bạn hay ghi lại phiên chơi trò chơi mới nhất của bạn cho YouTube hoặc Facebook, thì đều có một chương trình miễn phí dành cho bạn.

Top 5 phần mềm quay phim màn hình miễn phí

#1. FBX

https://fbx.gg/

#2. FlashBack Express

https://www.flashbackrecorder.com/exp...

#3. Icecream Screen Recorder

https://icecreamapps.com/Screen-Recor...

#4. Nvidia ShadowPlay

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/...

#5. OBS Studio

https://obsproject.com/

#6. ScreenRec

https://screenrec.com/

#7. ShareX 

https://getsharex.com/

#8. TinyTake

https://tinytake.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO