-->

Top 10 dịch vụ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY MIỄN PHÍ

Nếu bạn đang tìm kiếm bộ nhớ đám mây miễn phí cung cấp nhiều dung lượng nhất cho ảnh, video hoặc bất kỳ loại dữ liệu nào khác, chúng tôi sẽ giúp bạn.

Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn 10 dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí tốt nhất bắt đầu theo thứ tự với những dịch vụ cung cấp ít dung lượng miễn phí nhất và kết thúc với những dịch vụ cung cấp nhiều ưu điểm và nhược điểm nhất.

Top 10 dịch vụ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY MIỄN PHÍ

Amazon Drive

https://www.amazon.com/drive

ICloud của Apple

https://www.apple.com/icloud/

Box

https://www.box.com/cloud-storage

Degoo

https://degoo.com/

Dropbox

https://www.dropbox.com/basic

Google Drive

https://www.google.com/drive/

Icedrive

https://icedrive.net/

iDrive

https://www.idrive.com/

MediaFire

https://www.mediafire.com/

Mega

https://mega.nz/

Microsoft OneDrive

https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

MiMedia

http://www.mimedia.com/

pCloud

https://www.pcloud.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO