-->

Google chính thức ra mắt quảng cáo thư viện trong bản Beta

Quảng cáo thư viện mới của Google, (Launches Gallery Ads) được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 5 vừa qua , hiện đang triển khai cho các nhà quảng cáo ở giai đoạn thử nghiệm.
Quảng cáo thư viện đã được công bố tại hội nghị Google Marketing Live, với công ty cho biết các đơn vị quảng cáo sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Vâng, thời điểm đó đã đến và quảng cáo thư viện hiện có sẵn bằng các ngôn ngữ được chọn.
Google chính thức ra mắt quảng cáo thư viện trong bản Beta
Những ngôn ngữ đó bao gồm: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Thụy Điển và tiếng Ba Lan.

Quảng cáo thư viện là một đơn vị quảng cáo dựa trên hình ảnh có thể vuốt, xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm.

Chúng được thiết kế để giúp các doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu của họ một cách trực quan với khả năng bao gồm tối đa 8 hình ảnh.

Mỗi hình ảnh có thể có một chú thích riêng và nhà quảng cáo có thể sử dụng nút kêu gọi hành động ở cuối thư viện.

Quảng cáo thư viện là một định dạng quảng cáo mới có thể được sử dụng ngoài quảng cáo văn bản trong các chiến dịch tìm kiếm. Không cần phải tạo một chiến dịch cụ thể cho quảng cáo thư viện.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO