-->

22 Quy luật Branding bất biến

22 Quy luật Branding bất biến
22 Quy luật Branding bất biến

Cũng giống như tự nhiên có quy luật của tự nhiên, việc xây dựng thương hiệu có những quy tắc riêng bất biến của nó. 22 quy luật dưới đây được Al Ries sàng lọc và đúc kết sau một quá trình nghiên cứu trên internet, các trường hợp thất bại hay thành công của các công ty trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Có những điều tưởng chừng như rất hiển nhiên nhưng thật ra hết sức căn bản, có những điều tưởng như không liên quan nhưng lại có mối liên quan chặt chẽ.Nguồn: Brands Vietnam


22 Quy luật Branding bất biến

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO