-->

Bạn sẽ cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm của mình như thế nào?

Chỉ đạo rõ ràng các chuyên gia tư vấn SEO, những người sẽ không tự do thảo luận về các phương pháp của họ một cách chi tiết, cảnh báo.

Họ nên giải thích các chiến lược mà họ sẽ sử dụng để tăng thứ hạng công cụ tìm kiếm trên trang web của bạn, cũng như ước tính thời gian thực tế để đạt được mục tiêu chiến dịch SEO mà bạn đồng ý.
Bạn sẽ cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm của mình như thế nào?
Đảm bảo đề xuất của ứng viên bao gồm đánh giá kỹ thuật ban đầu về trang web của bạn để loại bỏ mọi vấn đề có thể làm giảm xếp hạng công cụ tìm kiếm của bạn, bao gồm các liên kết bị hỏng và các trang lỗi. Tư vấn cũng nên cung cấp tối ưu hóa "trên trang", một quá trình để làm cho trang web của bạn trở thành công cụ tìm kiếm thân thiện nhất có thể. Nó liên quan đến việc cải thiện URL của trang web và cấu trúc liên kết nội bộ, cùng với việc phát triển tiêu đề trang web, tiêu đề và thẻ.

Ngoài ra, hãy hỏi chuyên gia tư vấn nếu họ cung cấp chiến lược SEO "ngoài trang" để nâng cao nhận thức về nội dung của bạn trên các trang web khác, thường qua blog, nền tảng truyền thông xã hội và thông cáo báo chí.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO