-->

Làm thế nào để bạn làm nghiên cứu từ khóa?

Chuyên gia SEO giữ một bản ghi các từ khóa dựa trên các chủ đề quan trọng liên quan đến doanh nghiệp của họ, cho dù thông qua một công cụ cụ thể hoặc thậm chí chỉ là một bảng tính. Họ cũng nên liên tục nghiên cứu các điều khoản có liên quan để đảm bảo rằng chúng bao gồm mọi thứ mà khách truy cập tiềm năng đang tìm kiếm. Một số công cụ từ khóa phổ biến cho công cụ này bao gồm Công cụ từ khóa của Google, SEMrush, GrepWords và Übersuggest.
Làm thế nào để bạn làm nghiên cứu từ khóa?

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO