-->

Những mảnh ghép về Viral, Digital, Social Media, Strategic Planning in Digital Age

Tớ vừa tổng hợp, update xong tài liệu này, và đã trăn trở với nó rất nhiều… Mục đích khi làm slide này là muốn giúp các anh chị bên Brand/ Client có được mindset đúng về Viral, Digital, Social Media, và quá trình Strategic Planning in Digital Age.

Khi đã có cùng mindset rồi thì làm việc với nhau sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn nhỉ. Bởi vậy, tài liệu này sẽ tập trung trả lời câu hỏi WHY nhiều hơn là HOW: “Why are we doing what we are doing?”.

Mong được các bạn, các anh chị góp ý để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện thêm.
Theo: wWw.brandsvietnam.com
Những mảnh ghép về Viral, Digital, Social Media & Strategic Planning in Digital Age
from Robert Tam Nguyen

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO