-->

Bạn sử dụng công cụ nào để theo dõi và quản lý chiến dịch của mình?

Điều quan trọng ở đây là các chuyên gia SEO có một bộ công cụ ưa thích và cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng. BrightEdge và Searchmetrics là các công cụ SEO doanh nghiệp phổ biến. BuzzStream, Ahrefs và Majestic là các công cụ xây dựng liên kết phổ biến. Screaming Frog SEO Spider phân tích các trang web từ góc độ SEO và Xếp hạng web nâng cao có thể giúp theo dõi xếp hạng trang của trang web của bạn.
Bạn sử dụng công cụ nào để theo dõi và quản lý chiến dịch của mình?

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO