-->

Mục tiêu tốt để thiết lập cho SEO của bạn là gì?

Khi bạn nghĩ về mục tiêu của mình cho SEO, đừng chỉ nghĩ về đầu kênh và số lượt truy cập bạn đang truy cập vào trang web của mình. Hãy nghĩ về kênh tiếp thị đầy đủ của bạn và lượng lưu lượng truy cập chất lượng bạn đang truy cập vào trang web của mình.

Là những người đang tìm kiếm trang web của bạn thông qua SEO triển vọng thực sự đủ điều kiện cho doanh nghiệp của bạn? Nếu không, nó thực sự quan trọng rằng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn đã tăng lên?
Mục tiêu tốt để thiết lập cho SEO của bạn là gì?
Khi bạn tạo mục tiêu của mình, hãy xem xét lưu lượng truy cập chung so với lưu lượng truy cập chất lượng có ý nghĩa đối với bạn. Đặt mục tiêu không chỉ dựa trên lưu lượng truy cập, mà còn dựa trên toàn bộ kênh tiếp thị của bạn.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO