-->

10 cách tăng doanh số cho doanh nghiệp nhờ mobile

1. SMS/MMS Marketing

2. Telesales
3. Email Marketing
4. Tìm kiếm di động
5. Mạng xã hội
6. Ứng dụng cho thiết bị di động (apps)
7. Web Marketing
8. Quảng cáo và PR
9. Thanh toán di động
10. Dịch vụ hỗ trợ

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO