-->

Google Search Console phát hành công cụ kiểm tra URL

Xem công cụ mới hiển thị cho bạn chi tiết về cách Google thu thập thông tin, lập chỉ mục và xử lý một URL cụ thể trên trang web của bạn.

Google đã công bố một tính năng mới trong Google Search Console beta cho phép bạn kiểm tra URL cụ thể trên trang web của mình để xem trạng thái tìm kiếm của Google thấy URL đó như thế nào. Tính năng này được gọi là công cụ kiểm tra URL và hiện đang triển khai cho người dùng Google Search Console trong những tuần tới.

Công cụ này "cung cấp thông tin thu thập thông tin, lập chỉ mục và phân phát chi tiết về các trang của bạn, trực tiếp từ chỉ mục của Google", Google cho biết. Nó sẽ hiển thị ngày thu thập thông tin cuối cùng, trạng thái của lần thu thập dữ liệu cuối cùng, bất kỳ lỗi thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục nào và URL chuẩn cho trang đó. Nó sẽ hiển thị nếu trang được lập chỉ mục thành công, mọi lỗi AMP, lỗi dữ liệu có cấu trúc và các vấn đề lập chỉ mục.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình:
Google Search Console phát hành công cụ kiểm tra URL
Google Search Console phát hành công cụ kiểm tra URL
Bạn cũng có thể nhập cả URL AMP và URL không phải AMP.

Có một tài liệu trợ giúp lớn đi qua tất cả các tính năng của công cụ kiểm tra URL này.

Điều này vẫn đang được triển khai và bạn sẽ không nhất thiết phải nhìn thấy nó ngay hôm nay, vì quá trình triển khai có thể mất vài tuần.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO