-->

Ca dao tục ngữ thời hiện đại P1

Chồng người áo gấm xông hương, chồng em áo rách, em thương… chồng người.


Má ơi cứ gả con xa

Để con còn có đôla gửi về.

Anh đi, anh nhớ quê nhà.

Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

Hôm qua tát nước đầu đình.

Bỏ quên di động chỗ mình… mất ngay.

Ba đồng một mớ trầu cay.

Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

Chồng người áo gấm xông hương

Chồng em áo rách, em thương… chồng người.

Nhớ ai như nhớ láng giềng,

Chỉ mong tắt lửa tối đèn… có nhau.

Qua cầu ngả nón trông cầu,

Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Yêu nhau mấy núi cũng leo

Mấy sông cũng lội

Nhưng nếu nghèo em bỏ đi!


Bác Ba Phi (st)


vnexpress.netCa dao tục ngữ thời hiện đại P1

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO