-->

Nghiên cứu CTR tự nhiên trong năm 2014

Chúng tôi đang cố gắng để cải thiện thứ hạng tự nhiên của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể nhận được lưu lượng truy cập nhiều hơn từ công cụ tìm kiếm. Và mỗi lần chúng tôi làm điều đó, có một số câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu của chúng tôi:

Số lượng lưu lượng truy cập mà tôi sẽ nhận được nếu tôi được xếp hạng trên trang đầu tiên?
Nó có đáng thời gian để làm nếu tôi xếp hạng đầu tiên trong kết quả tự nhiên?

Tôi cảm thấy căng thẳng và thất vọng mỗi khi tôi đạt được một số bảng xếp hạng tự nhiên trong Google chỉ để tìm ra rằng lưu lượng truy cập đến từ các công cụ tìm kiếm đã không thực sự tạo ra sự khác biệt lớn như tôi đã mong đợi.Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm một cách để tạo ra số lưu lượng truy cập tự nhiên để có thể được xếp hạng vào vị trí hàng đầu trong Google. Nhưng tôi phải đối mặt với một thách thức lớn. Những ngày này, với "not provided" là gần như 100%, nó rất khó để đo lường số người tiếp cận với trang web của bạn đối với một từ khóa nhất định. Vì vậy, tôi đã chuyển sang nguồn tốt nhất mà tôi có thể nhận được dữ liệu này - Google Webmaster Tools, nó cho phép tôi xem số lượng người đã click vào trang web của tôi khi tôi tìm kiếm các từ khóa mà tôi quan tâm. Điều này đã cho phép tôi có sự lựa chọn tốt hơn trong tương lai với các từ khóa tôi đã nhắm mục tiêu.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO