-->

Tầm quan trọng của Backlinks trong SEO cho PageRank cao

Tầm quan trọng của Backlinks trong SEO cho PageRank cao. Bạn có biết thế nào backlinks quan trọng là dành cho trang web của bạn?

Nếu không, sau đó bạn đang ở đúng nơi. Ở đây chúng ta nói về từng khía cạnh của backlinks . Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu mà không lãng phí quá nhiều thời gian.

Backlinks là gì?


Back-link là một số kết Inbound đến một Website loại. Có hai loại kết:. Liên kết Inbound và Outbound Links 
. Inbound Liên kết được những người được Đến Từ các trang web khác để trang web của bạn và kết Outbound là những người mà đang đi đến các trang web khác từ trang web của bạn 
Những ngày Back-link đã Leading Role trong Tốt SEO như nó là cần thiết để có các liên kết chất lượng để tăng xếp hạng của một trang web.
Tầm quan trọng của Backlinks trong SEO cho PageRank cao

Tầm quan trọng của Backlinks: -


Back-link là quan trọng nhất cho SEO như Google xem xét việc liên kết để xem xét xếp hạng của trang web. Các trang web có chất lượng cao Số Backlinks sẽ có thứ hạng cao hơn trong tìm kiếm.

Có Một số quan niệm sai lầm Trong số Novice Bloggers rằng số cao hơn của Back-liên kết sẽ nhận được chúng Rankings cao nhưng điều này là không chính xác như Google sẽ không xem xét Chỉ Số liên kết nhưng Trước đó nó sẽ xem xét chất lượng của Back-link. Hàng trăm các liên kết chất lượng tốt là tốt hơn so với hàng ngàn chất lượng Low Back-link.

Chất lượng lại liên kết là gì?


Back-link Đến từ hốc có liên quan. Hốc liên quan Có nghĩa là các trang web có chủ đề tương tự như nội dung trang web của bạn. Nhưng khi kết Comes từ trang web không liên quan đó là kết chất lượng thấp mà có một tác động rất nhỏ trên các bảng xếp hạng. Số lượng lớn chất lượng thấp Back-liên kết cũng có thể dẫn đến hình phạt từ Google .
Vì vậy, Sự liên quan của Backlinks có quan trọng nhất trong SEO.
Ví dụ Giả sử người nào đó có một Blog trên "blog Mẹo" và Blog có có link outbound vào blog của chúng tôi "My Blogger World" mà có cùng một nội dung Topic "blog Mẹo" để liên kết này sẽ là một liên kết chất lượng tốt và nó sẽ cung cấp cho một Tăng trong Rankings.

Tại sao Backlinks coi So Much quan trọng trong Google?


Bởi vì nó là một cách tự nhiên nhất của Tính phổ biến của một Website. Nó sẽ lấy rất ít thời gian để thực hiện một số thay đổi để SEO trang web của bạn và bạn cũng có thể thêm nội dung tươi để trang web của bạn nhưng Bắt Liên kết từ các trang web khác là rất khó khăn và thời gian của nó tiêu thụ vì chúng sẽ chỉ có liên kết đến trang web của bạn khi website của bạn có nội dung đó là hữu ích cho họ. Đó là lý do tại sao Google Xem xét Back-link chính Yếu tố trong Phân hạng cho trang web.

Anchor Text


Anchor Text cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xếp hạng tốt như Bắt liên kết từ các trang web khác nhau với cùng một Anchor Text sẽ giúp bạn có được xếp hạng cao hơn cho Đó Tiêu Neo.

Ví dụ: - Nhận Chất lượng Backlinks

Here " để chất lượng Backlinks "là một bản Neo cho một liên kết. Giả sử chúng ta có Nhiều Links Đến từ trang web khác nhau với Anchor Text Same này. Điều đó sẽ cho chúng tôi Nhận Rankings cao hơn Trong Tìm kiếm văn bản này Anchor "Nhận Backlinks chất lượng".

Cách để Xây dựng Backlinks


Chắc chắn có rất nhiều cách để xây dựng các liên kết mà chúng ta sẽ thảo luận Dưới One by One.

1. Backlinks từ Diễn đàn

Có nhiều dấu PR cao mà có thể cho Rất nhiều liên kết với mong muốn Anchor Text.

2. Quyền Guest

Guest Quyền là cách hiệu quả nhất để có được các liên kết chất lượng cao như có nhiều ký điện tử mà Chấp nhận Guest Blog và họ cũng cung cấp một số Dofollow Backlinks từ Điều đó.

3. Thư mục thông tin

Thư mục phổ biến như DMOZ, Jasmine có thể cho mối quan hệ rất tốt. Phương pháp này sẽ không chỉ cung cấp chất lượng nhưng nó cũng mang đến cho Số tiền cao của giao thông như các mục rất được ưa thích.

4. Bình luận

Bình luận về Blog DoFollow rất Phổ biến Trong số các blogger mới những ngày như Phương pháp này là một lô dễ dàng hơn so với các phương pháp khác để có được chất lượng tốt Back-link. 
Chủ yếu là các blogger Chọn Comment luv Blog WordPress bình luận về vì nó cũng sẽ hiển thị bài viết gần đây nhất với Bình luận do đó, có 2 Back-liên kết với một bình luận.

Tránh Trao đổi liên kết

Đây là một thực hành SEO Bad rằng lô của Website chủ Trao đổi Liên kết với trang web khác để Nhận Số tiền cao của liên kết Nhưng điều này sẽ Phần lớn Hurt Cả hai trang web như Google Ghét Phương pháp này. Google sẽ Ban Cả hai trang web cho việc sử dụng Exchange Link Method.
Backlinks Từ Nhiều trang web từ cùng một chủ

Một số Webmasters có rất nhiều trang web mà là trên cùng một chủ đề và họ Kết nối chúng với Mỗi Bắt Backlinks Nhưng điều này có thể làm hại Mỗi trang web được kết nối trong Circle rằng như Bắt Nhiều Back-link từ các địa chỉ IP cùng được coi như Back-link vụ đánh bom.

Có rất nhiều Webmaster đã thử phương pháp này nhưng không thành công vì vậy nó được khuyên để Giữ Số Interlinking để tối thiểu để tránh Bad kết quả.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO