-->

Bảy bước để nghiên cứu từ khoá hiệu quả

Nghiên cứu từ khóa không chỉ là về việc để các đầu các kết quả công cụ tìm kiếm Google. Đó là về việc đến đầu các kết quả đó sẽ được nhìn thấy bởi khán giả mục tiêu của bạn.

Bạn có thể tạo nên một từ hôm nay và nhanh chóng có được trang web của bạn để trên cùng của kết quả công cụ tìm kiếm với nó, nhưng không ai bao giờ sẽ thấy trang web của bạn bởi vì không ai có thể gõ từ khóa của bạn vào công cụ tìm kiếm của Google. Dưới đây là một chút giúp đỡ để bạn có thể tìm các từ khóa hiệu quả .
Bảy bước để nghiên cứu từ khoá hiệu quả

1 - Bạn biết đối tượng mục tiêu của bạn đã được như vậy sử dụng thông tin đó

Nếu bạn đang ở trong khán giả mục tiêu đôi giày của bạn, những gì bạn sẽ gõ vào công cụ tìm kiếm của Google? Có gì đặc biệt bạn sẽ được tìm kiếm? Được khán giả mục tiêu của bạn sẽ tìm kiếm một công ty? Một sản phẩm? Một dịch vụ? Một thương hiệu? Họ sẽ tìm kiếm một kỹ thuật để đạt được các sản phẩm liên quan đến họ? Bạn biết chúng, do đó sử dụng thông tin đó để chọn từ khóa phù hợp nhất.

2 - gợi ý Google là công cụ quyền lực mới nhất

Bắt đầu nhập vào các từ khóa mà bạn nghĩ rằng khán giả mục tiêu của bạn sẽ gõ vào Google.Khi bạn làm, bạn sẽ thấy các đề xuất Google bắt đầu giảm xuống. Hãy lưu ý của những người mà bạn nghĩ rằng khán giả mục tiêu của bạn là sẽ dừng lại và sử dụng. Đây là bây giờ những gì bạn cần căn cứ từ khóa của bạn trên cho một số trang website của bạn, và nếu bạn có thể tìm thấy một cách để phù hợp với một gợi ý đầy đủ trong các nội dung trang của trang web của bạn sau đó nó không thể làm tổn thương.

3 - Sử dụng một số gợi ý / công cụ lập kế hoạch từ khóa

Không chỉ sử dụng một công cụ, bạn cần phải sử dụng rất nhiều trong số họ phải chắc chắn về những gì bạn đang nhìn thấy và để xây dựng danh sách từ khóa. Các công cụ bạn sử dụng nhiều thì cao hơn các cơ hội là của bạn nhận được một chút khác nhau trong hồ sơ của từ khóa của bạn. Có một vài công cụ lựa chọn từ khóa khác nhau và một số sẽ giúp bạn mở rộng danh sách của bạn trong khi những người khác sẽ cho bạn những từ có lẽ không thích hợp cho trang web của bạn. Sử dụng nhiều có nghĩa là bạn không giới hạn bởi một danh sách nhỏ hơn và ít đa dạng của các từ khóa.

4 - Bạn có thể lan truyền một danh sách lớn của các từ khóa xung quanh chỉ là một trang web

Điều này đặc biệt đúng khi bạn nhớ rằng một trang web nên có khoảng 12 từ khóa cho mỗi trang. Đó là khuyến cáo rằng bạn đặt 8-10 từ khoá trong phần từ khóa Meta của bạn, mặc dù một số có lẽ nên được đồng nghĩa với có thể một hoặc hai từ khóa đuôi dài.

Bạn sẽ có một danh sách dài các từ khóa, nhưng có lẽ sẽ có rất nhiều trang, và đừng quên rằng bạn có rất nhiều nơi để đặt các từ khóa này, từ các thẻ Meta của bạn để hình ảnh của bạn.

5 - Kiểm tra trang web của bạn khi họ có từ khóa

Bạn nên kiểm tra các trang của bạn một khi họ có từ khoá trong để xem đó là những thành công nhất. Điều này có nghĩa là thêm vào các mã Google Analytics của bạn và kiểm tra trên trang web của bạn để xem có bao nhiêu du khách họ nhận được. Rất nhiều du khách có thể có đủ bằng chứng rằng các từ khóa cho trang này rất hữu ích, đó là, trừ khi các lưu lượng đến từ một nơi nào đó khác hơn so với các công cụ tìm kiếm. Thêm vào đó, nếu nhiều người rời khỏi trang web sau khi xem trang đó sau đó có một mối quan tâm cho bạn quá.

6 - Thử nghiệm và kiểm tra lỗi một số từ khóa với Google AdWords

Hãy thử một quảng cáo để xem nếu nó bán, và buộc nó với một trang đích mà bạn biết bán.Một khi bạn có điều này bạn có thể bắt đầu thử các quảng cáo và hạ cánh kết hợp trang với các từ khóa khác nhau. Các từ khóa dẫn đến một bán là những người bạn nên xem xét giữ, đặc biệt là nếu các trang sản phẩm của bạn và các trang khác có thể giúp bạn thực hiện một bán. Đừng từ bỏ các từ khóa mà không kết quả bán hàng là có rất nhiều lý do tại sao những từ khóa vẫn có thể được thuận tiện.

7 - Nhớ là phải theo dõi đối thủ cạnh tranh của bạn

Bạn có thể ăn cắp từ khóa từ đối thủ cạnh tranh của bạn, để giữ một chiếc đồng hồ về những người mà họ sử dụng. Chạy thử nghiệm kiểm tra backlink và nhìn vào các anchor text trong backlinks của họ như họ cũng có thể là những từ khóa có giá trị. Các đối thủ cạnh tranh có thứ hạng trên bạn trên kết quả công cụ tìm kiếm được những người thân với "tiềm năng" từ khóa mạnh mẽ hơn. Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể được đặt rất nhiều tiền vào nghiên cứu từ khóa hơn bạn, đó là lý do tại sao bạn cần phải tiếp tục theo dõi họ.

Điều này được viết bởi Sonia Jackson Cô làm việc tại văn-dịch vụ-trợ lý trang web Cung cấp điều tốt nhất cho các blogger trên khác nhau - Niche khác nhau.

Tham khảo: www.onlyloudest.com

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO