-->

Làm thế nào để đánh dấu Chú ý Bài viết trong WordPress

Làm thế nào để đánh dấu Chú ý Bài viết trong WordPress "cho tất cả WordPress Newbies, những người có thể phải đối mặt với một số khó khăn tạo bài viết dính. Nhưng trước hết, tôi sẽ giải thích "là gì và tại sao nó được thực hiện".
Chú ý bài viết là gì?

Bạn sẽ tìm thấy nhiều trường hợp trong sự nghiệp viết blog của bạn, khi bạn muốn có một số bài viết để luôn duy trì ở mức trên cùng của trang chủ. Vì vậy, các bài còn lại ở phía trên cùng của trang chủ, không có vấn đề bao nhiêu bài báo mới được công bố, sau đó được gọi là hậu dính. Tất cả các bài viết mới sẽ được hiển thị bên dưới bài dính.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO