-->

Làm thế nào để Reset Password WordPress của bạn từ phpMyAdmin

Điều gì xảy ra, nếu bạn quên mật khẩu mới của bạn thiết lập WordPress Blog của bạn hoặc blog của bạn đang bị tấn công và bạn không thể thiết lập lại mật khẩu của bạn bằng cách sử dụng email của bạn. Điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ rất khó khăn cho bạn để đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị.

Trong trường hợp đó, Biết Làm thế nào để Reset Password WordPress của bạn từ phpMyAdmin là rất quan trọng. Phương pháp này sẽ giúp mỗi thời gian, thậm chí nếu bạn không có Cpanel. Vì vậy, nó là rất quan trọng cho bạn để tìm hiểu phương pháp này, đặc biệt là những người mới bắt đầu với WordPress. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn kỹ những hướng dẫn.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO