Dịch vụ Forum Seeding - Seeding Chuyên Nghiệp

Bạn đang có sản phẩm mới muốn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, hay công ty bạn đã có sản phẩm và muốn thăm dò ý kiến sản phẩm với công ty đối thủ? Bạn muốn tạo nhiều backlink về website?

Hãy dùng ngay dịch vụ Forum seeding

Forum Seeding hay Online Seeding là chỉ những sự gieo mầm điện tử trên các diễn đàn, trên các cộng đồng mạng nhằm mục đích đó là gieo rắc, đưa vào suy nghĩ, truyền bá cho một sản phẩm mới sắp sửa được tung ra.
Dịch vụ Forum Seeding - Seeding Chuyên Nghiệp
Gói Dịch vụ Forum Seeding

Forum Seeding:

Tổng chi phí quản trị và đẩy topic seeding/tháng: 1.000.000đv (3 forum: webtretho, lamchame, webketoan: 2.500.000đ/tháng)
Cam kết KPI: trên 50 comments; trên 1000 views
Chi phí đã bao gồm:
  • Chi phí quản trị 1 tháng
  • Chi phí tạo plan
  • Chi phí tạo topic
  • Chi phí tạo acc
  • Chi phí bồi dưỡng admin forum xóa/sữa/ comment vi phạm quy chế thảo luận cộng đồng (trừ forum webketoan, webtretho)
Bảng báo giá Forum Seeding

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO