-->

Các Công Cụ Marketing Và Digital Marketing

Các kênh media/ marketing, các kênh truyền thông, online media, Offline media, Digital Marketingphổ biến trong một chiến dịch Marketing:

A. Quảng cáo

I) Quảng cáo truyền thống
 • POSM : Trang trí tại điểm bán
 • OOH : Quảng cáo ngoài trời
 • TVC/ sponsors /
 • Printed Media : ấn phẩm in
 • Roadshow : quảng bá
 • Gifts :
 • Hội chợ triển lãm
Các Công Cụ Marketing Và Digital Marketing
II) Quảng cáo Online - Digital Marketing
 • Online ads : CPD. CPC, CPM, CPA
 • Emails
 • SMS/ mobile marketing/ QR code/ IVR/ APPs
 • Search engine ads
 • Social media ads
 • Video ads
 • Bài viết quảng cáo (báo chí)
 • Re - marketing
B.Phần PR
 • Báo chí (Bài viết trên báo chí)
 • Chuyên gia
 • Chính Phủ
 • Người nổi tiếng
 • Sự kiện (on/off)
 • Tài trợ (on/ off)
 • CSR
 • Từ thiện
 • Online Tools :
 • Social media seeding/ Forum seeding (Sticky topic) / facebook
 • Webinar
 • Viral story – Video viral
 • SEO
 • Content marketing, web marketing (Hình ảnh, bài viết chuyên môn, chia sẻ, video, slide, tools…)
 • Affiliates

1 nhận xét:

avatar

Bài viết hay và có ích!

Giúp e nha đang làm bt SEO trong môn học digital, keyword: digital marketing

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO