-->

[infographic] SEO nên làm và không nên làm 2015

Digital marketing luôn thay đổi hằng ngày, SEO là một trong những thành phần của Digital Marketing, nên SEO cũng sẽ luôn luôn có những thay đổi, để phù hợp với những thay đổi của công nghệ, cụ thể là phải theo những “ông lớn đang làm chủ cuộc chơi” đó là Google, Bing,…
[infographic] SEO nên làm và không nên làm 2015
SEO là một trong những nhân tố quang trọng trong chiến dịch SEM (Search Engine Marketing). Infographic dưới đây được làm bởi Checklist, nêu ra những điều cho SEOer nên làm (Do) và không nên làm (Don’t) trong năm 2015.

Theo: digitalmarketing.info.vn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO