-->

[Infographic] Tầm quan trọng của Digital Marketer trong tương lai


Digital marketing ngày càng phát triển và các digital marketer phải sẵn sàng để theo kịp sự phát triển của nó. 

Ngày nay điều đó có nghĩa là “nền tảng công nghệ cũng quan trọng không kém nghệ thuật làm marketing”. Nhà cung cấp các thiết bị công nghệ và digital marketing – Modo kỳ vọng 50% nhân viên marketing sẽ có kiến thức nền về kỹ thuật vào năm tới. Thực tế, 72% các marketer Mondo được khảo sát nói rằng marketing truyền thống không còn đủ trong thế giới luôn thay đổi của digital marketing.

Marketer cần có kỹ năng gì? 54% các marketer được khảo sát lĩnh vực digital/social sẽ có nhu cầu cao về nhân lực marketing trong vòng 12 dến 18 tháng tới. Sáng tạo nội dung (44%) là lĩnh vực chuyên môn được ưa thích nhất, tiếp theo là dữ liệu lớn / phân tích (33%), chiến lược di động (30%), và SEO (28%).Việc các kỹ năng về kỹ thuật ngày càng được coi trọng là hợp lý, đặc biệt là khi xét đến việc 80% các bộ phận marketing hiện nay có xu hướng nâng cao ngân sách cho digital marketing trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

Cho dù các marketer theo kịp xu hướng vào năm nay, họ vẫn phải mở rộng kỹ năng mới trong những năm tới. Hãy xem xét những điều sau đây: Mặc dù chỉ có 13% các marketer nói rằng phim là các kênh quan trọng nhất trong việc gia tăng sự tương tác của khách hàng ngày nay, 61% nói rằng nó sẽ như vậy trong 3-5 năm tới.

Tương tự, chỉ có khoảng một phần tư số người trả lời cho rằng điện thoại là kênh hàng đầu khiến khách hàng tương tác, nhưng 70% cho rằng nó sẽ trở nên như vậy trong năm 2020. Mạng Xã hội cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng: 38% cho là kênh này là một kênh chính yếu đối với sự tương tác của khách hàng ngày nay, nhưng có đến 49% cho rằng nó sẽ trở nên quan trọng trong thập kỉ tới. Tuy nhiên, email là kênh mà được kì vọng tăng ít. Theo mondo, 59% số người trả lời hiện tại cho răng email là một trong những kênh giá trị nhất cho sự tương tác khách hàng, nhưng con số này được dự kiến sẽ giảm 4% điểm trong 3 đến 5 năm tới.

Kỹ năng của các marketer không phải là yếu tố duy nhất mà Mondo dự kiến sẽ thay đổi. Công ty này cũng dự đoán sẽ có một sự kết hợp 50-50 trong nhân lực, giữa nhân lực thuê ngoài và nhân viên chính thức toàn thời gian của công ty trong vòng 3 đến 5 năm nữa
Tuân Nguyễn | Digital Marketing

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO