-->

Lý do Content và Martech (Marketing Technology) nên “sát cánh” với nhau.

Sự thấu hiểu từ 2 bên.
Nhiệm vụ của Martech là trình bày nội dung trước khách hàng, quá trình này còn thông qua email, website, SEO, các phân đoạn, PPC và nhiều hơn nữa. với Martech, các chuyên viên tiếp thị có thể: 
  • Hiểu nhu cầu của người dùng qua các số liệu thống kê 
  • Phân chia từng nhóm khách hàng và các triển vọng 
  • Dựa vào thái độ trước đó mà cung cấp nội dung thích hợp 
  • Dự đoán ai sẽ mua dựa vào mục tiêu khách hàng đã và chưa xác định. 
Martech sẽ chỉ là con diều không dây nếu không có nội dung- những giá trị khách hàng muốn biết rõ hơn, với các thông điệp từ email, giấy tờ, infographics, tweets, bài viết trên các blog và website.

Nội dung quyết định thương hiệu của bạn muốn truyền đạt thông điệp gì và đến đối tượng nào. Từ quan điểm của một nhà tiếp thị, nội dung: 
  • Xây dựng thương hiệu và sự khác biệt 
  • Tạo nhu cầu và hướng dẫn người mua tiềm năng 
  • Thiết lập tư tưởng lãnh đạo. 
Gần nhau hơn, hiệu quả hơn.

Kết nối cả hai để cải thiện ROI và hiệu suất thu nhập ban đầu. Thiết lập các chương trình với nội dung phù hợp bởi Martech giúp lấp đầy những lỗ hổng của nội dung. Kết quả hiển nhiên rằng hiệu suất chiến dịch sẽ cao hơn hẳn.

Bên phụ trách Nội dung tiếp thị có thể tận dụng các dữ liệu trong Martech để nắm rõ quan điểm nào được đồng thuận hơn, những khiếm khuyết và sự rời rạc ở đâu.

Vân Nhi | digitalmarketing.info.vn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO