-->

Công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động

Website Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động. Quá trình kiểm tra này sẽ phân tích URL và báo cáo nếu trang có thiết kế thân thiện với các thiết bị di động.
Tìm hiểu thêm về tiêu chí thân thiện với thiết bị di động và tiêu chí này có thể ảnh hưởng tới kết quả tìm kiếm của Google như thế nào bằng cách đọc bài đăng trên blog của chúng tôi.

Để Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động của website của bạn thì:
  • Bạn phải có 1 tài khoản của Gmail đăng nhập vào Google webmasters
Còn đây là link kiểm tra: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Kết quả mình kiểm tra thử nè:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO