-->

[Infographic] Giá trị của Viral Marketing

Không có công thức kỳ diệu cho sự thành công của chiến dịch virus, nhưng một số các chiến dịch virus phổ biến nhất cho thấi dung rằng nộ chủ yếu được chia sẻ có thể mang lại sự gia tăng nhận thức, kinh doanh và đóng góp.

Các Infographic dưới đây từ Detonate Digital có một cái nhìn gần hơn; tiếp thị lan truyền là gì, lợi ích của nội dung virus, 3 chiến dịch viral mà dịch sang đô la, và làm thế nào bạn có thể đo lường sự thành công của virus.
[Infographic] Giá trị của Viral Marketing
Có lẽ quan trọng hơn, đồ họa giải thích một số lời khuyên cho #viralmarketing thành công. Hãy xem một vài trong số họ:

Khái niệm: Chọn một khái niệm mạnh mẽ, mà có thể mất một cuốn tiểu thuyết hoặc lạ tiếp cận, để tạo ra lực kéo virus bên trong đối tượng mục tiêu của bạn.

Thời gian: Không cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh cho vị trí đầu, chờ đợi thời điểm thích hợp khi tin nhắn của bạn sẽ được nhìn thấy và ghi nhớ.

Sự liên quan: Khởi động chiến dịch hoặc nội dung của bạn tại một thời điểm khi nó có liên quan và có ảnh hưởng sẽ có thông báo.

Cảm xúc: Yếu tố kích thích một cảm giác hay phản ứng cảm xúc trong khán giả truyền cảm hứng cho họ để chia sẻ nội dung.

Có nhiều trong #infographic đầy đủ. Kiểm tra xem nó ra.

Click vào hình để xem click thước TO HƠN
Theo: www.digitalinformationworld.com

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO