-->

[Infographic] – Xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội

[Infographic] – Xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội. “Người người mạng xã hội, nhà nhà mạng xã hội”.
[Infographic] – Xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội
Đây có thể coi là miếng bánh béo bở để các doanh nghiệp khai thác, tuy nhiên, không doanh nghiệp nào có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó họ không trở thành đối tượng bị khủng hoảng trên truyền thông xã hội. Và cơn lốc “tweet”, “status” đầy sắc thái tiêu cực sẽ nhấn chìm doanh nghiệp bạn.

Ngay bây giờ, một kế hoạch chủ động luôn là việc cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

[Infographic] – Xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội
[Infographic] – Xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội
Theo: Subiz.com

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO