-->

Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing

Sử dụng đúng kích thước hình ảnh, video, text mà Facebook khuyến khích giúp cho các nhà tiếp thị dễ dàng tối ưu hóa bài viết của mình.
Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing
1 Post Link
Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x209px
 • Tỷ lệ ảnh: 1,91:1
Chi tiết về kích thước chuẩn khi chia sẻ link các bạn xem Tại Đây

2 Page Like
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x105px = 600x225px
 • Tỷ lệ ảnh: 8:3
Event Ads:
 • Text: 90 ký tự
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x150px
 • Tỷ lệ ảnh: 8:3
Offer Ads
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x209px
 • Tỷ lệ ảnh: 1,91:1
Photo Ads
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x400px 
 • Tỷ lệ ảnh: 1:1
Thực tế bằng kinh nghiệm, để hình ảnh hiện full new feed thì kích thước tối ưu là 600x400 hoặc 600x450
Lưu ý:
 • Đăng 2 hoặc 4 ảnh: 196x196px cho mỗi ảnh
 • Đăng 3, 5 hoặc 7 ảnh: 129x129px cho mỗi ảnh
 • Đăng album: 3 ảnh kích thước 129x129px và 1 ảnh làm bìa kích thước 398x264px
Video Ads
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x400px
 • Tỷ lệ ảnh: 16:9
App Ads
 • Text 90 ký tự
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Kích thước ảnh: 
 • 1200x864px
 • Tỷ lệ: 1,39:1
Domain Ads
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 1200x864px
 • Tỷ lệ: 1,39:1
Kích thước chuẩn cho quảng cáo Facebook đó là những kích thước mà Facebook khuyến cáo người dùng nên sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất.
[Chú ý: Những thông tin trên được lấy từ Facebook Hướng dẫn quảng cáo và câu chuyện tài trợ .]
Hiện tại Facebook đã update bề rộng new feed và cột phải. New feed bị giảm chiều rộng và cột phải tăng chiều rộng. Vì thế khi design ảnh tối ưu quảng cáo, các bạn design kích thước ảnh bề rộng new feed giảm xuống 1 chút và cột phải tăng lên 1 chút. 

Nguồn bài viết:
http://www.thangbomsocial.com/2014/01/kich-thuoc-chuan-facebook-e-toi-uu-hoa.html

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO