-->

Kích thước hình ảnh chia sẻ link trên facebook

Facebook chính thức thông báo về việc thay đổi bố cục bài đăng khi chia sẻ link dịch vụ website. Theo đó, thay vì giao diện cũ với thumnail nhỏ bên cạnh link, giao diện mới sẽ có hình ảnh đại diện lớn phía trên link  và "clickable" hơn nhiều lần. Điều này sẽ làm cho bài viết dưới dạng link của bạn được nổi bật hơn
Kích thước hình ảnh chia sẻ link trên facebook
Sau đây là tổng quan về kích thước và hướng dẫn văn bản và những hạn chế liên quan đến máy tính để bàn News Feed, điện thoại di động và quảng cáo Sidebar cho cho quảng cáo chia sẻ link.

Nhiều người cho rằng, tỷ lệ 1200 × 627 mới là tỷ lệ kích thước chuẩn cho hình ảnh chia sẻ link. Điều này chỉ đúng khi hình ảnh bạn đăng tải có độ nét cực cao.

Thông thường hình ảnh tìm kiếm từ trên google, không phải lúc nào cũng cho ta hình ảnh có độ phân giải tốt. Vậy nên khuyên các bạn sử dụng kích thước mà Facebook khuyến khích

1. Hiển thị trên Desktop News Feed
Kích thước hình ảnh chia sẻ link trên facebook
 • Tiêu đề: 1-2 dòng
 • Mô tả: 2-3 dòng
 • Text: 500 ký tự là max
 • Kích thước ảnh: 400x209
 • Link: 1 dòng
 • Nếu hình ảnh thu nhỏ không phải là ít nhất 400 × 209 điểm ảnh, Facebook sẽ thay đổi kích thước 154 × 154 hoặc 90x90
2. Hiển trị trên thiết bị di động 
 • Tiêu đề 1-2 dòng
 • Mô tả: 1 dòng
 • Text: 110 ký tự
 • Kích thước ảnh: 260x292
 • Link: 1 dòng
Nếu hình ảnh thu nhỏ không phải là ít nhất 560 × 292 điểm ảnh, Facebook sẽ thay đổi kích thước 100 × 100.
Kích thước hình ảnh chia sẻ link trên facebook
3. Sidebar (Cột bên phải)
Kích thước hình ảnh chia sẻ link trên facebook
 • Tiêu đề link: 25 ký tự
 • Link: 1 dòng
 • Mô tả: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 100x72px
www.thangbomsocial.com

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO