-->

10 Công cụ miễn phí hữu ích & Apps Đối với nhà thiết kế Web từ năm 2015

25 Công cụ miễn phí hữu ích & Apps Đối với nhà thiết kế Web từ năm 2015. Là một nhà thiết kế web, bất kỳ công cụ nhỏ giúp bạn thực hiện bất cứ điều gì có chút chút nhanh hơn và tốt hơn là giá trị trọng lượng của mình bằng vàng.

Và điều tuyệt vời về cộng đồng thiết kế là có vô số các nhà thiết kế mà nhận ra những khoảng trống nguồn nhỏ mà chúng tôi có thể có và tạo ra các giải pháp hữu ích, như các nguồn tài nguyên tôi đã nêu trong bài viết này, trong đó điền vào những khoảng trống học tập.
25 Công cụ miễn phí hữu ích & Apps Đối với nhà thiết kế Web từ năm 2015
Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các ứng dụng mà sẽ dọn sạch các file CSS của bạn, công cụ mà sẽ chuyển đổi các file Illustrator sang HTML, hướng dẫn sẽ giúp bạn hình dung CSS3 Flexbox Properties, các ứng dụng web để nhanh chóng duyệt và chọn phông chữ Google, và nhiều, nhiều hơn nữa. Tất cả các công cụ này là hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn hãy sẵn sàng để bắt đầu đánh dấu!

Sau đây là 10 công cụ miễn phí dichvuonline.info muốn chia sẻ cho bạn:
1. CSS Stats - http://www.cssstats.com/ 

2. HTTTML - http://www.htttml.com/ 

3. Purify CSS - https://github.com/purifycss/purifycss 

4. Email Lab- http://seesparkbox.com/foundry/email_lab_a_starter_kit_for_html_emails 

5. Layers for WordPress:
http://go.themeforest.net/layerswp?_ga=1.166827643.41316707.1440061745 

6. spaceBase - http://spacebase.space150.com/ 

7. Font Library - http://katydecorah.com/font-library/ 

8. .resizr - http://resizr.co/ 

9. Libraries  - https://libraries.io 

10. Libscore - http://libscore.com/ 
Tham khảo: http://marketblog.envato.com/

Hãy chia sẻ thêm những điều bạn biết cho mọi người nhé!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO