-->

Blog Là Kênh Truyền Thông Ít Được Tin Tưởng Nhất

Người tiêu dùng đánh giá Facebook là kênh mà họ hầu hết tin tưởng nội dung tạo ra bởi một thương hiệu hay công ty, trong khi đó, Blog là địa chỉ kém tin tưởng nhất, theo báo cáo gần đây của tập đoán Acquity.
Blog Là Kênh Truyền Thông Ít Được Tin Tưởng Nhất
Bản báo cáo dựa trên số liệu của một cuộc khảo sát hơn 2,000 người tiêu dùng ở Mỹ.

Những người tham gia khảo sát đánh giá Facebook trung bình với điểm số 4 như là nguồn nội dung có thể tin tưởng từ các thương hiệu (1=tin tưởng nhất; 10= ít tin tưởng nhất). Báo và tạp chí xếp vị trí thứ hai (điểm trung bình 4,4), theo sau là email và truyền hình (với điểm trung bình là 5,3 cho mỗi loại).

Trong khi đó, Blog được xếp vào kênh kém tin tưởng nhất với điểm số trung bình là 8,1.

Những thế hệ trẻ tin tưởng các kênh xã hội hơn là những người lớn tuổi: 29% người tiêu dùng độ tuổi từ 18 đến 22 và 32% người tiêu dùng độ tuổi từ 23 đến 30 đánh giá Facebook là một kênh nội dung đáng tin tưởng nhất, trong khi chỉ có 16% người tiêu dùng độ tuổi từ 52 đến 68 đánh giá như vậy.

Những người tiêu dùng lớn tuổi thường tin tưởng các kênh truyền thống, như là báo in (27%).
Blog Là Kênh Truyền Thông Ít Được Tin Tưởng Nhất
– Truyền hình và quảng cáo báo in vẫn là phương tiện hiệu quả nhất để thu hút khách hàng mới: 57% người khảo sát nói họ sẽ thử một sản phẩm, dịch vụ do biết đến qua chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, 38% nói họ sẽ dùng thử vì những chiến dịch trên báo in.
Blog Là Kênh Truyền Thông Ít Được Tin Tưởng Nhất
Nguồn: Cafebiz.vn (Lâm Tuệ – Theo Trí Thức Trẻ/marketingprofit)

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO