-->

[infographic] 7 điều cần thiết để giám sát trên Twitter

Nếu bạn sử dụng Twitter cho mục đích kinh doanh, bạn cần phải biết những gì nội dung được làm việc và những gì không.

Bạn cần phải biết về đối tượng của bạn, nơi mà lưu lượng truy cập của bạn đến từ đâu, và có hoặc không hashtags lựa chọn của bạn đang làm việc.

Dưới đây là một hướng dẫn tuyệt vời bởi + razorsocial với tất cả mọi thứ bạn cần biết về Twitter Analytics!
[infographic] 7 điều cần thiết để giám sát trên Twitter

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO