-->

Tản Mạn SEO: MƯỜI ÂN TÌNH CỦA MẸ

Ân thứ nhất --- mang nặng
Ân thứ hai --- đẻ đau
Ân thứ ba --- quên mình
Ân thứ tư --- ngặm đắng nuốt cay
Ân thứ năm --- chăm miếng ăn giấc ngủ
Ân thứ sáu --- nuôi con bằng sữa mẹ
Ân thứ bảy --- thức trắng thâu đêm
Ân thứ tám --- nhớ khi con xa nhà
Ân thứ chín --- lo lắng sức khỏe cho con
Ân thứ mười --- yêu thương và hy sinh

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO