-->

8 cách SEO để phát triển kinh doanh nhỏ của bạn

Có bạn vừa thiết lập một doanh nghiệp mới và muốn đảm bảo trang web của bạn có thể nhìn thấy trên Google cho những người cần dịch vụ của bạn?

Nếu vậy, hãy nhìn vào những Infographic dưới đây Dịch Vụ Online (Result Driven SEO) đó cung cấp cho bạn 8 cơ bản về SEO bạn nên làm theo để giúp thúc đẩy trang web của bạn lên các bảng xếp hạng của Google.
8 cách SEO để phát triển kinh doanh nhỏ của bạn
8 cơ bản SEO để Grow kinh doanh nhỏ của bạn 2015:

1. Lập kế hoạch với từ khoá Nghiên cứu
2. Stand Out with Onsite SEO
3. Local SEO với Google+
4. Blog
5. Đa dạng hóa tiếp thị của bạn
6. Khuyến khích hành động
7. SEO hiệu quả với một CMS
8. Hướng tới Mobile
8 cách SEO để phát triển kinh doanh nhỏ của bạn 
Nguồn bài viết tham khảo:
blog.red-website-design.co.uk
Infographic: resultdrivenseo.com.au

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO