-->

9 Plugins Wordpress phổ biến bạn nên dùng

9 Most Popular Wordpress Plugins used by Developers and Agencies
9 Plugins Wordpress phổ biến bạn nên dùng
  1. W3 Total Cache
  2. Relevanssi – A Better Search
  3. Wordpress SEO by Yoast
  4. Gravity Forms
  5. Backup Buddy
  6. Akismet
  7. Jetpack by Wordpress.Com
  8. WP Super Popup
  9. Smart Reporter

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO