-->

Điều gì khiến Google quyết định thứ hạng website

Đây có lẽ là câu hỏi chúng tôi nhận được yêu cầu ở đây nhất tại RWD nhưng tiếc là không có một câu trả lời đơn giản. 
Điều gì khiến Google quyết định thứ hạng website
Có một yếu tố xếp hạng 200 + báo cáo mà Google đưa vào xem xét nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng hầu hết các bạn không có thời gian để đọc lên trên và hoàn hảo tất cả những người?

Đây Infographic tiện dụng từ Ben Norman nêu bật một số trong những yếu tố phổ biến nhất mà có lẽ là đơn giản nhất để bạn có thể quản lý và nâng cao.
Điều gì khiến Google quyết định thứ hạng website
Bài viết tham khảo:
blog.red-website-design.co.uk
www.ben-norman.co.uk

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO