-->

Hướng dẫn: Làm thế nào để định dạng bài viết trên Google Plus?

Tự hỏi Làm thế nào để định dạng bài viết trên Google Plus?
Hướng dẫn: Làm thế nào để định dạng bài viết trên Google Plus?
Video hướng dẫn ngắn này cho bạn thấy một phím tắt tuyệt vời!

Một số trong những điều bạn có thể làm để làm cho văn bản của bạn nổi bật: 
  • bullet điểm = ►
  • ký hiệu = ® ™ © ★ ♫ ♣ ♥
  • bolding
  • italicizing
Đối với một liên kết đến Plus Editor trên Desktop:
Đối với một liên kết đến các ứng dụng di động cho Android:
Cảm ơn bạn + Daniel Futerman để tạo Google Tool Thêm tuyệt vời này!

Các bạn đã thử Editor Google Plus?

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO