-->

Làm thế nào để quảng bá thương hiệu kinh doanh của bạn trên video

Visual Video Branding Tips: 3 điều bạn cần biết về. Dưới đây là một sneak đỉnh cao và những gì bạn có thể đã bị mất vào đêm thứ sáu!
Làm thế nào để quảng bá thương hiệu kinh doanh của bạn trên video
Trong phạm vi này, chúng tôi đã nói chuyện về;
► sức mạnh của biểu tượng và biểu tượng,
► cách chúng ảnh hưởng đến chúng ta,
► những gì nó có nghĩa là cho chúng tôi kinh doanh "KLT" yếu tố,
► và những gì chúng ta có thể làm để làm cho họ thậm chí mạnh hơn.
Nếu bạn bỏ qua nó và muốn truy cập vào các phần còn lại của phạm vi này chỉ gửi cho tôi một tin nhắn!

Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ ra trên phạm vi trong tương lai bằng cách tải về các Periscope App:

► Đối với iPhone: https://goo.gl/6XS2mX

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO