-->

Tài liệu Digital Marketing dành cho thị trường Việt Nam của Time Universal

Bộ tài liệu được chia sẻ nhằm giúp marketer có thêm thông tin để lập kế hoạch tốt nhất cho các hoạt động Marketing trong năm 2016.
Tài liệu Digital Marketing dành cho thị trường Việt Nam của Time Universal

Để giúp các marketer có thêm thông tin và có phương pháp lập kế hoạch tốt nhất cho các hoạt động Digital Marketing trong năm 2016, Time Universal đã biên soạn ra bộ tài liệu chuyên môn dựa trên những số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn và từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án Digital tại Việt Nam.

1. Xu hướng Digital Marketing năm 2016 tại Việt Nam
2. Time Universal Digital Marketing Audit Process 2016
4. Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO