-->

Trang web đầu tiên trên thế giới tròn 25 tuổi

Trang web đầu tiên trên thế giới tròn 25 tuổi. Trang web khá đơn giản nhưng là nền móng đầu tiên của mạng lưới internet khổng lồ ngày nay.

Ngày 20 tháng 12 năm 1990, nhà khoa học người Anh, ông Tim Berners-Lee đã tạo ra trang web đầu tiên trên thế giới và cho nó chạy trên máy chủ NeXT của Tổ chức nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu CERN. Và ngày hôm qua, trang web đầu tiên trên thế giới này đã tròn 25 tuổi, đánh dấu một chặng đường rất dài của nền tảng internet thế giới.
Trang web đầu tiên trên thế giới tròn 25 tuổi
Sau khi phát minh ra World Wide Web vào năm 1989, như một cách để các viện khoa học trên thế giới chia sẻ thông tin, ông Berners-Lee đã ra mắt một website đầu tiên cho phép mọi người trên thế giới có thể truy cập vào các nội dung lưu trữ trên máy chủ NeXT của CERN. Có thể nói rằng trang web sơ khai này chính là nền tảng của mạng internet toàn cầu mà chúng ta thấy ngày nay.

Người tạo ra trang web đầu tiên trên thế giới, nhà khoa học Tim Berners-Lee hiện vẫn đang gắn bó với công việc liên quan đến internet và là người điều hành Hiệp hội World Wide Web. Ông cũng nỗ lực để thúc đẩy việc bảo vệ internet và các trang web khỏi sự can thiệp của chính phủ.

Trong khi đó, CERN từ một tổ chức đã vận hành hệ thống mạng internet đầu tiên trên thế giới đã chuyển hướng thành một nơi nghiên cứu về gia tốc hạt. Tuy nhiên với các nghiên cứu về gia tốc hạt, CERN cũng hoàn toàn có thể tạo ra một bước đột phát mới trong công nghệ trên toàn thế giới, giống như đối với mạng internet trước đây.

Và nếu bạn muốn xem trang web đầu tiên của thế giới trông như thế nào, các bạn có thể truy cập tại đây.
Tham khảo: thenextweb
http://genk.vn/internet/trang-web-dau-tien-tren-the-gioi-tron-25-tuoi-20151221144632976.chn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO