-->

7 cách tạo nên thương hiệu

Dịch và chỉnh sửa dựa trên bài viết của: Daniel Ally, một triệu phú tự thân và là chuyên gia kinh tế. Một trong những diễn giả hàng đầu, ba lần đạt giải thưởng về các chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhà sáng lập của các hai công ty The Ally Way và Dignify Design. Đã giúp đỡ hàng ngàn thương hiệu thành công. Và trở thành triệu phú tự thân ở tuổi 24

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO